Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης - CCTV

Το Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης αποτελεί τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο επιτήρησης – παρακολούθησης ενός επαγγελματικού χώρου ή κατοικίας.

H εταιρία μας σας προτείνει συσκευές υψηλών προδιαγραφών, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του χώρου και αποφέρουν το καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα.

Η παρακολούθηση μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους:

  • τοπικά με την χρήση μόνιτορ
  • δικτυακά μέσω internet
  • δικτυακά μέσω κινητού τηλεφώνου

Ακολουθώντας τα βήματα της τεχνολογίας, με κάμερες IP ή αναλογικές, είναι δυνατή η επίβλεψη οποιουδήποτε εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου, ενώ χάρη στη δυνατότητα του Συστήματος να αποθηκεύει όσα έχουν καταγραφεί μπορείτε να δείτε όλα όσα έχουν συμβεί στο χώρο όσο απουσιάζατε.

Η ομάδα των τεχνικών της Dynasec υλοποιεί με απόλυτη εχεμύθεια την εγκατάσταση.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


...............................................................
...............................................................
...............................................................
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - CCTV
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

All Content Copyright 2012 - Dynasec All Rights Reserved. Site by IDsign