Δίκτυα

Ένας από τους σημαντικούς τομείς ενδιαφέροντος στον κλάδο των επιχειρήσεων είναι η εσωτερική διασπορά και η απρόσκοπτη διακίνηση μεγάλης ποσότητας πληροφοριών. H σωστή κατανομή και σύνδεση των καλωδιώσεων αποφέρει βέλτιστα αποτελέσματα στην μεταφορά δεδομένων.

Η Dynasec αναλαμβάνει την υλοποίηση αναδιανομής καλωδιώσεων (UTP), τη σύνδεση Patch Panel αλλά και την πιστοποίηση του τοπικού σας δικτύου.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
ΔΙΚΤΥΑ
...............................................................
...............................................................
...............................................................

All Content Copyright 2012 - Dynasec All Rights Reserved. Site by IDsign