Προστασία Προσώπων και Στατική Φύλαξη

Σχεδιάζουµε εξειδικευµένες υπηρεσίες προστασίας µε συνέπεια και επαγγελµατισµό χρησιµοποιώντας έµπειρο και άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό ασφαλείας.

Αναλαµβάνουµε:

  • Τη στατική φύλαξη του χώρου σας και τον σχολαστικό έλεγχο για την άµεση αντιµετώπιση περιστατικών κλοπής, απειλής και διαχείρισης κινδύνου.

  • Τη συνοδεία προσώπων και παιδιών, λαµβάνοντας όλα τα ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται, εξασφαλίζοντας εχέµυθη και διακριτική παρουσία.

  • Την εκπόνηση Σχεδίου Ασφαλείας στα πλαίσια της Αξιολόγησης Τρωτότητας Ασφάλειας του υπό φύλαξη χώρου µε βάση τις επικρατούσες συνθήκες επικινδυνότητας της περιοχής.

Εξειδικευµένο προσωπικό της εταιρίας µας είναι στη διάθεσή σας για µελέτη και διαµόρφωση ολοκληρωµένων προτάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ

All Content Copyright 2012 - Dynasec All Rights Reserved. Site by IDsign