Συστήματα Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης

Τα συστήματα πυρανίχνευσης χρησιμοποιούνται για την άμεση πρόληψη και την έγκαιρη ειδοποίηση και παρέμβαση σε περίπτωση ανίχνευσης πυρκαγιάς ή διαρροής αερίων που εντοπίζεται σε επαγγελματικό χώρο ή κατοικία. Η χρήση τους είναι ιδιαίτερα σοβαρή και αναγκαία αφού φέρει το βάρος της σωματικής ακεραιότητας ενώ παράλληλα αποτρέπει τον κίνδυνο πιθανής καταστροφής.

Μπορεί να είναι συμβατικά ή σημειακά. Η σωστή επιλογή των πυρανιχνευτών, αναλόγως των συνθηκών και του χώρου, εγγυάται την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος πυρανίχνευσης.

Η εγκατάσταση ενός συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει να σχεδιαστεί και να μελετηθεί κατάλληλα, από ανθρώπους που έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και οπωσδήποτε να τηρεί τις προδιαγραφές των Ελληνικών και Διεθνών κανονισμών (ΕΝ).

Η εταιρία εγκαθιστά συστήματα πυρανίχνευσης προηγμένης τεχνολογίας, που τηρούν όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές λειτουργίας. Επίσης, αναλαμβάνει κατασβέσεις σε χώρους όπως Control Room, Υποσταθμούς κλπ.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

All Content Copyright 2012 - Dynasec All Rights Reserved. Site by IDsign