Υπηρεσίες

H εταιρία αναλαμβάνει την υλοποίηση έργων που αφορούν τη μελέτη και εγκατάσταση:

  • Συστημάτων Συναγερμού - Περιμετρικής φύλαξης

  • Συστημάτων Ελέγχου Πρόσβασης Access Control

  • Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου

  • Συστημάτων Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης - CCTV

  • Συστημάτων Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης

  • Τηλεφωνικών Κέντρων & Δικτύων

  • Συστημάτων Θυροτηλεόρασης

  • Συστημάτων Επίγειας - Δορυφορικής Τηλεόρασης

Προστασία Προσώπων και Στατική Φύλαξη 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

All Content Copyright 2012 - Dynasec All Rights Reserved. Site by IDsign